Issue 307

CSF ANP members’ protest action in front of the Embassy of Belarus in Armenia

On September 10, 2020 the EaP CSF Armenian National Platform held a protest in front of the Embassy of the Republic of Belarus in Armenia in defense of Irina Sukhy, Andrei Yahoraou and Stanislava Husakova, three Belarusian civic activists, members of the Eastern Partnership Civil Society Forum that had been arrested in Belarus on September 5-7, 2020. The participants of the protest action called for an immediate end to violence and repression by the Belarus law enforcement bodies against civil society, youth and dissidents, urging the Belarus government to engage in a constructive dialogue with the opposition leader Sviatlana Tikhanovskaya and her representatives.

The results of the August 9, 2020 presidential elections of the Republic of Belarus have been declared invalid by a number of states and organizations, including the European Union, due to numerous violations and falsifications.

Details of the arrested CSF colleagues and the circumstances of their arrest at the following link: http://bit.ly/eapcsfbnpannouncement

The ANP protest action was widely covered by the media.

Posted in English, Uncategorized

Թողարկում 307

ՔՀՖ ՀԱՊ անդամների բողոքի ակցիան Հայաստանում Բելառուսի Հանրապետության դեսպանատան առջեւ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, ժամը 16։00-ին Հայաստանում Բելառուսի Հանրապետության դեսպանատան առջեւ բողոքի ակցիա իրկանացրեց՝ ի պաշտպանություն ս.թ. սեպտեմբերի 5-7-ին Բելառուսում ձերբակալված Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի անդամ երեք բելառուս հասարակական գործիչների` Իրինա Սուխիյի, Անդրեյ Յահորաուի և Ստանիսլավա Հուսակովայի: Բողոքի ակցիայի մասնակիցները կոչ արեցին անհապաղ դադարեցնել բելառուս իրավապահ մարմինների կողմից քաղաքացիական հասարակության, երիտասարդների և այլախոհների հանդեպ բռնությունը եւ բռնաճնշումները, հորդորելով Բելառուսի Հանրապետության իշխանությանը՝ կառուցողական երկխոսություն սկսել ընդդմիության ղեկավար Սվետլանա Տիխանովսկայայի ու նրա ներկայացուցիչների հետ:

Բելառուսի Հանրապետության նախագահի 2020 թվականի օգոստոսի 9-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները շատ պետությունների և կառույցների կողմից, այդ թվում Եվրոպական միության կողմից, բազմաթիվ խախտումների եւ կեղծիքների պատճառով ճանաչվել են անվավեր:

ՔՀՖ ձերբակալված գործընկերների և նրանց ձերբակալման հանգամանքների վերաբերյալ մանրամասները՝ հետեւյալ հղումով http://bit.ly/eapcsfbnpannouncement

ՀԱՊ բողոքի ակցիան լայնորեն լուսաբանվել է զանգվածային լրատվամիջոցներով։

Posted in Հայերեն

Issue 306

EaP CSF Armenian National Platform

STATEMENT

September 14, 2020

On September 14, 2020 the RA National Assembly will discuss the issue of electing Yervand Khundkaryan, Edgar Shatiryan and Arthur Vagharshyan, candidates for the three vacant positions of judges of the RA Constitutional Court in an extraordinary session.

The Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum has been following the developments around the Constitutional Court over the past two years and occasionally expressed concerns about them.

Two years after the 2018 revolution, the government finally expressed its will to resolve the crisis of the Constitutional Court by amending Article 213 of the RA Constitution. Although the amendments came into force on June 26, 2020, to date no candidates possessing adequate experience, professional and moral qualities had been nominated as candidates for judges to the RA Constitutional Court that would be capable of restoring the democratic legitimacy of the Court, enhancing the reputation of the Court and fighting for the solution of the problems facing the State and the Court.  

It is important to note that the process of nominating candidates by the Government was shadowy, did not meet the requirements of equality, justice and transparency. As a result, one of the nominated candidates was severely criticized by the civil society and refused to push his candidacy. Such a shadowy process raises suspicions of corruption, damages the reputation of both the nominating body and the high Court.

We express concerns over Edgar Shatiryan’s candidacy, conditioned by his  2015-2019 activities in the Commission on Ethics of High-Ranking Officials and his resignation after being elected a member of the Corruption Prevention Commission by the National Assembly of this convocation on the grounds that he had not been elected President of that Commission.

Arthur Vagharshyan’s candidacy was rejected by the National Assembly of this convocation a year ago after a detailed discussion at the plenary session of the National Assembly. Therefore, a year later, the approval of his candidacy will need a serious clarification, and will raise obvious doubts in terms of shadowy and corrupt processes.

We express our concerns especially about Yervand Khundkaryan’s candidacy. We state that in the person of that candidate, we are dealing with someone who for a considerable period of time has been actively involved in the regress of human rights and democracy in Armenia.

In 2001-2008 Yervand Khundkaryan worked as a judge of the RA Economic Court, in 2008-2010 – Judge of the Civil and Administrative Chamber of the RA Court of Cassation, in 2010-2018 – Chairman of the Civil and Administrative Chamber of the RA Court of Cassation, from 2018 to present – Chairman of the RA Court of Cassation. During his tenure as President of the Civil and Administrative Chamber of the Court of Cassation, Khundkaryan participated in numerous cases, on some of which the ECHR has ruled against the Republic of Armenia, recognizing violations of the applicants’ rights and in some cases setting compensations above  300,000 Euro.

In terms of the previous authorities’ activities against democracy and freedom of speech in Armenia, the well-known case of “Meltex” LLC (“A1+ TV company”) examined by Yervand Khundkaryan is extremely important. A1+ TV company, as an independent media, criticized the government of the time in the person of President Robert Kocharyan, hence, due to political motives aimed at suppressing the TV company, it was not granted a broadcasting license. In this case there is not only a decision of the ECHR against the Republic of Armenia, but also a resolution adopted by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) (see PACE Resolution 1361 (2004)), which expressed strong concerns about the backsliding of democracy and freedom of speech in the Republic of Armenia.

As a result of the decisions adopted with the participation of Yervand Khundkaryan, today there are already judgments of the ECHR, which recognize violations of fair trial of people and property rights by the RA. Among them are the cases of deprivation of property of Teghut residents[1], which are about 200, but few have been able to apply to the ECHR, cases of the sale of the property on the Main Avenue and violations of property rights[2], other cases of fair trial and violation of property rights[3]. These judgments indicate the fact that the government of the Republic of Armenia violated democratic values, fundamental human rights, and the judiciary demonstrated neutrality and great tolerance in connection with these violations. Moreover, these are not all the cases on which ECHR decisions are still going to be made.

The decisions/judgments made by Yervand Khundkaryan and with his participation should be evaluated both in terms of pecuniary and non-pecuniary damage caused to the Republic of Armenia, both from the point of view of quantity and content. It is these decisions that among other things characterize the judiciary, which has violated human rights, it is these decisions that created distrust towards the judiciary and destroyed belief in justice. These very decisions created a more favorable ground for the strengthening of anti-democratic, totalitarian rule. These decisions were the pillar of systemic corruption and damaged the international reputation of the Republic of Armenia.

In addition to the above, we consider it essential that the Corruption Prevention Commission gave a negative conclusion on Yervand Khundkaryan’s candidacy for a judge of the Constitutional Court[4].

The commitment of the political force that came to power as a result of the 2018 revolution, and in particular of Prime Minister Nikol Pashinyan to democratic values, respect for and protection of human rights, as well as intolerance towards violations of these values ​​should be the driving force of the legal policy of the State. And if today, due to some circumstances, the process of releasing the courts from the persons who are a stigma of justice is delayed, the Constitutional Court can surely not be supplemented with them.

Such an election will overshadow not only the reputation of the Constitutional Court, but also that of the National Assembly.

Taking into account the above-mentioned, the Armenian National Platform of the EaP Civil Society Forum demands to reject the candidacy of Yervand Khundkaryan, Edgar Shatiryan and Arthur Vagharshyan for the post of a judge of the Constitutional Court of the Republic of Armenia.

Note: The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership (EaP) Civil Society Forum (CSF) is a voluntary association of more than 230 Armenian civil society organizations, whose members make utmost efforts for the realization of the CSF mission in Armenia as well as in the entire EaP region. The ANP is consistent in implementing EaP projects, harmonizing the solutions of the country’s domestic problems with the EU standards, ensuring participation and awareness of all segments of general public and carrying out democratic reforms consistently.


[1] Osmanyan and Amiraghyan / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186669/, Alikhanyan /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189793/, Mashinyan and Ramazyan / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189795/, Vardanyan and Hakhverdyan /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189794/, Parsadanyan/http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189792/, Levon Amirkhanyan  /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189790/, Ramazyan / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189789/, Alikhanyan and Meliksetyan/http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191547/,  Tamrazyan  /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201738/ Violations of the rights to fair trial and property

[2] Tadevosyan/http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192982/, Khachaturyan /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201737/ – Violation of property right – illegal deprivation of property for state and public needs

[3] Poghosyan /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161735/, SCHOLZ AG /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189419/

[4]https://lurer.com/?p=383961&l=am&fbclid=IwAR3BGriQAzNe1MoZPb2Y8TbFRWiJ3MWte4KKeA_xFk5K2ZkrxabalF2XA08

Posted in English, Uncategorized

Թողարկում 306

 

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

14 սեպտեմբերի, 2020

2020թ․ սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ Ազգային ժողովն արտահերթ նիստով քննարկելու է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորների երեք թափուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուներ Երվանդ Խունդկարյանի, Էդգար Շաթիրյանի և Արթուր Վաղարշյանի ընտրության հարցը:

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը վերջին երկու տարիների ընթացքում հետևել է Սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին և իր մտահոգությունները հայտնել դրանց կապակցությամբ:

2018թ. հեղափոխությունից երկու տարի անց իշխանությունը վերջապես կամք դրսևորեց Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման համար` փոփոխության ենթարկելով ՀՀ Սահմանադրության 213-րդ հոդվածը։ Թեև փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել 2020թ․ հունիսի 26-ին, մինչ օրս  ՍԴ երեք դատավորների թափուր տեղերը լրացնելու համար չեն առաջադրվում այնպիսի թեկնածուներ, որոնք իրենց մասնագիտական փորձառությամբ, մասնագիտական և բարոյական բարձր որակներով  ի զորու կլինեն վերականգնելու Դատարանի ժողովրդավարական լեգիտիմությունը, բարձրացնելու Դատարանի հեղինակությունը և պայքարելու ՍԴ և պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար։

Կարևոր ենք համարում արձանագրել, որ Կառավարության կողմից թեկնածուների առաջադրման գործընթացն եղել է ստվերային, չի համապատասխանել հավասարության, արդարության և թափանցիկության պահանջներին։ Այդ գործընթացի արդյունքում առաջադրված թեկնածուներից մեկն արժանացավ քաղաքացիական հասարակության լրջագույն քննադատությանը և հրաժարվեց իր թեկնածությունը պնդելուց։ Այդպիսի ստվերային գործընթացը կոռուպցիոն դրսևորումների կասկածներ է առաջացնում, վնասում է ինչպես թեկնածու առաջադրող մարմնի, այնպես էլ` բարձր դատարանի հեղինակությանը։

Էդգար Շաթիրյանի թեկնածության վերաբերյալ մտահոգություն ենք հայտնում 2015-2019թթ․  բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովում նրա գործունեության, այնուհետև այս գումարման Ազգային ժողովի կողմից Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամ ընտրվելուց հետո հանձնաժողովի կողմից նախագահի պաշտոնում չընտրվելու պատճառաբանությամբ հրաժարականի կապակցությամբ։

Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը դեռևս մեկ տարի առաջ ԱԺ լիագումար նիստով մանրամասն քննարկումից հետո մերժվեց այս գումարման Ազգային ժողովի կողմից, հետևաբար, մեկ տարի անց նրա թեկնածությանը հավանություն տալը լրջագույն պարզաբանման անհրաժեշտություն կունենա և ակնհայտ կասկած կհարուցի ստվերային և կոռուպցիոն գործընթացների առումով։

Մեր մտահոգությունն ենք արտահայտում թեկնածուներից հատկապես Երվանդ Խունդկարյանի վերաբերյալ: Արձանագրում ենք, որ ի դեմս այդ թեկնածուի, գործ ունենք մեկի հետ, որը տևական ժամանակ գործուն մասնակցություն է ունեցել ՀՀ-ում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության նահանջի գործընթացին:

Երվանդ Խունդկարյանը 2001-2008թթ. աշխատել է որպես ՀՀ տնտեսական դատարանի դատավոր, 2008-2010թթ․՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր, 2010-2018թթ․՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ, 2018-ից մինչ օրս՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահ։ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահի պաշտոնում պաշտոնավարման տարիներին Խունդկարյանը մասնակցել է բազմաթիվ գործերի քննության, որոնց մի մասով այսօր ՄԻԵԴ-ը կայացրել է վճիռներ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության` այդ գործերով ճանաչելով դիմումատուների իրավունքների խախտումներ և որոշ դեպքերով սահմանելով 300․000 եվրոյից ավելի փոխհատուցումներ։

Հայաստանում ժողովրդավարության և խոսքի ազատության դեմ նախորդ իշխանության գործունեության առումով չափազանց կարևոր է առաջին հերթին Երվանդ Խունդկարյանի կողմից քննված «Մելտեքս» ՍՊԸ-ի («Ա1+ հեռուստաընկերություն») հայտնի գործը[1]։ Ա1+ hեռուստաընկերությունը, որպես անկախ լրատվամիջոց[2], քննադատում էր այն ժամանակվա իշխանությանն՝ ի դեմս նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ինչով էլ պայմանավորված, քաղաքական դրդապատճառներով՝ հեռուստաընկերությանը ճնշելու և լռեցնելու նպատակով, վերջինիս չի տրամադրվել հեռարձակման լիցենզիա։ Այս գործով առկա է ոչ միայն ՄԻԵԴ-ի վճիռ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) կողմից ընդունված բանաձև (տե՛ս PACE Resolution 1361 (2004)), որով խիստ մտահոգություններ են արտահայտվել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության և խոսքի ազատության ապահովման վերաբերյալ։

Երվանդ Խունդկարյանի մասնակցությամբ կայացված որոշումների արդյունքում այսօր արդեն կան ՄԻԵԴ-ի վճիռներ, որոնցով ճանաչվել են ՀՀ կողմից մարդկանց արդար դատաքննության և սեփականության իրավունքների խախտումներ։ Դրանցից են Թեղուտի բնակիչների սեփականազրկման գործերը[3], որոնք մոտ 200 -ն են, սակայն քչերն են կարողացել դիմել ՄԻԵԴ, Գլխավոր պողոտայի իրացման և սեփականության իրավունքի խախտման գործերը[4], արդար դատաքննության և սեփականության իրավունքի խախտման այլ գործեր[5]։  Այդ վճիռներն այն մասին են, որ ՀՀ ում իշխանությունը ոտնահարել է ժողովրդավարական արժեքները և մարդու հիմնարար իրավունքները, և այդ խախտումների կապակցությամբ չեզոքություն և բարձր հանդուրժողականություն է դրսևորել դատական իշխանությունը։ Ընդ որում, սրանք դեռ բոլոր գործերը չեն, որոնց կապակցությամբ դեռ կայացվելու են ՄԻԵԴ վճիռներ։

Երվանդ Խունդկարյանի կողմից և մասնակցությամբ կայացված որոշումները/վճիռները պետք է գնահատվեն ինչպես ՀՀ-ին պատճառված նյութական, այնպես էլ` ոչ նյութական վնասի տեսանկյունից՝ ինչպես քանակական, այնպես էլ բովանդակային առումով։ Այդ որոշումներն են, ի թիվս այլնի, բնորոշում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների դեմ ոտնձգած դատական համակարգը, այդ որոշումներն են ձևավորել անվստահություն դատական համակարգի նկատմամբ և վերացրել հավատը արդարադատության հանդեպ: Այդ որոշումներն են առավել բարենպաստ հող ստեղծել հակաժողովրդավարական և ամբողջատիրական իշխանության ամրապնդման համար: Այդ որոշումներն են հանդիսացել համակարգային կոռուպցիայի հենարանը և վնասել Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությանը։

Բացի վերոգրյալից, էական ենք համարում այն, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը Երվանդ Խունդկարյանի՝ ՍԴ դատավորի թեկնածության վերաբերյալ տվել է բացասական եզրակացություն[6]։

2018թ. հեղափոխութան արդյունքում իշխանության եկած քաղաքական ուժի և մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հռչակած հավատարմությունը ժողովրդավարական արժեքներին և մարդու իրավունքների հարգմանն ու պաշտպանությանը, ինչպես նաև հիշյալ արժեքների դեմ ոտնձությունների նկատմամբ անհանդուրժողականությունը պետք է լինեն պետության կողմից վարվող իրավական քաղաքականության շարժիչ ուժը։ Եվ եթե այսօր, որոշ հանգամանքներով պայմանավորված, ուշանում է արդարադատության խարան հանդիսացող անձանցից դատարաններն ազատելու գործընթացը, ապա նրանցով վստահաբար չի կարող համալրվել Սահմանադրական դատարանը։

Այսպիսի ընտրությունը ստվերելու է ոչ միայն Սահմանադրական դատարանի, այլև Ազգային ժողովի հեղինակությունը։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը` Արևելան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը պահանջում է մերժել Երվանդ Խունդկարյանի, Էդգար Շաթիրյանի և Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում։

Ծանոթություն ԵՄ Արեւելյան գործընկերության (ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (ՔՀՖ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության 230-ից ավելի կառույցների կամավոր միավորում է, որի անդամներն իրենց լավագույն ջանքերն են ներդնում՝ կյանքի կոչելու ՔՀՖ առաքելությունը, արժեքները եւ նպատակները Հայաստանում, ինչպես նաեւ ԱլԳ ամբողջ տարածաշրջանում: ՀԱՊ-ը հետամուտ է ԱլԳ ծրագրերի իրականացմանը, երկրի ներքին խնդիրների լուծումները ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխանեցնելուն, հասարակության բոլոր շերտերի մասնակցայնության եւ տեղեկացվածության ապահովմանը, ժողովրդավարական բարեփոխումների հետեւողական իրականացմանը:

[1] https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-120656%22]}

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-87003%22]}

[2] https://www.azatutyun.am/a/1567686.html?fbclid=IwAR32grzPwtr6Jrhp6KtRcZsuZVmLDQQqo4nfTR9Xoxo69L9AstLeLfAMH14

Լրագրողների պաշտպանության կոմիտե։ https://cpj.org/2002/04/independent-tv-channel-forced-off-the-air/

[3] Օսմանյան և Ամիրաղյան / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-186669/, Ալիխանյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189793/, Մաշինյան և Ռամազյան / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189795/, Վարդանյան և Հախվերդյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189794/, Փարսադանյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189792/, Լևոն Ամիրխանյան  /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189790/, Ռամազյան / http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189789/, Ալիխանյան և Մելիքսեթյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-191547/,  Թամրազյան  /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201738/ Արդար դատաքննության և սեփականության իրավունքների խախտումներ

[4] Թադևոսյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192982/, Խաչատուրյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201737/ – Սեփականության իրավունքի խախտում՝ ապօրինի սեփականազրկում պետության և հասարակության կարիքների համար

[5] Պողոսյան /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161735/, SCHOLZ AG /http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-189419/

[6] https://lurer.com/?p=383961&l=am&fbclid=IwAR3BGriQAzNe1MoZPb2Y8TbFRWiJ3MWte4KKeA_xFk5K2ZkrxabalF2XA08

Posted in Հայերեն

PANDEMICS: HOW TO DEFEAT CORONAVIRUS

PANDEMICS։ HOW TO DEFEAT CORONAVIRUS is a story of a day in a family.

“HaySanta” (“Hye Dzmer Pap”) Charitable Foundation is pleased to present the animation film PANDEMICS։ HOW TO DEFEAT CORONAVIRUS, the second issue of animated film project called SAFE LIFE TIPS.

Coronavirus is raging in the city, but life goes on according to the norms accepted during an epidemic․ The father and the daughter go to work and school respectively, the mother who is a doctor is on duty at hospital, the grandparents are self-isolated. They all follow the rules, and the coronavirus recedes.

The video itself was shot in the conditions of an epidemic, within the framework of the short opportunities dictated by the state of emergency. The pre-planned feature version has been replaced with an animated dimmer.

The animation was produced under the auspices of the CSF Armenian National Platform Secretariat Program “Aid to the ANP Working Groups”, with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Union.

… SAFE LIFE TIPS is a series of social videos (PSA – public service announcement) in the field of Civil Defense. The series will be shot taking into account their potential distribution in EU countries; the chosen format (minimal or absence of verbal component, “universal” information toolkit, accessible to all) will ensure a widespread dissemination of CD knowledge not only in Armenia but also abroad.

Disasters do not recognize political borders․ The humanitarian commitment to resist them is also limitless. SAFE LIFE TIPS will

• create a comprehensive, easy-to-understand didactic means on disasters and emergencies, using innovative media format (ultra-short, informative, humorous animations),
• spread the culture of disaster prevention, preparation and response to disasters both among local and international audience,
• assist in the development of natural and man-made disaster management capabilities,
• help reduce the impact of disasters on environmental and public health,
• expand the cooperation between the countries of EAP in improving the database of disaster knowledge.

You can watch the first issue of the film series, ALARM, at the following link:
https://youtu.be/XkpY-o5je0o

For Armenian please follow the link

Posted in Multimedia/Մուլտիմեդիա, Uncategorized

Issue 305

 

Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

STATEMENT

 on fraudulent elections and post-electoral violence in Belarus

 August 14, 2020

The Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum is deeply concerned over the fraudulent presidential elections in Belarus and the post-electoral developments accompanied by violence. We condemn the disproportionate use of force by law enforcement officers since August 9, 2020 and the use of police gear against peaceful demonstrators and violations of the fundamental human rights.

The presidential elections were conducted in an environment of unequal conditions for the candidates. Over the past several months, the government of Belarus systematically suppressed the democratic opposition by all possible means. According to independent observers and Belarusian civil society, mass violations of electoral rights – including widespread falsifications at polling stations during the voting process that tremendously affected the officially announced results of the elections – were observed. The exit polls and alternative vote count organized by the Belarusian opposition, demonstrate huge discrepancies in numbers.

On August 9 and 10, 2020 after the announcement of preliminary results of the vote, the people of Belarus gathered peacefully to exercise their right to peaceful assembly and freedom of expression. We are confident that violent dispersal of peaceful demonstrations in Minsk and other cities of Belarus by law enforcement was unlawful and disproportionate. We are concerned by reports that at least one person died, several others were seriously injured by stun grenades and rubber bullets and numerous people detained and arrested. We would like to stress that massive disruption of the Internet seriously hampered independent media reporting and violated the right of people to freedom of speech, including to receive and impart information.

We stand in solidarity with courageous people of Belarus in their struggle for dignity, democracy and freedom.

We call on the Belarusian authorities to immediately stop the violent actions against peaceful protesters, release all people detained/arrested on political grounds and initiate an impartial investigation into unlawful and disproportionate use of force.

We call on the international community to undertake urgent and tangible actions that will prevent further escalation of a violent scenario in Belarus.

Posted in English

Թողարկում 305

 

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բելառուսում կեղծված ընտրությունների և հետընտրական բռնությունների վերաբերյալ

14 օգոստոսի, 2020

 Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը խորապես մտահոգված է Բելառուսի նախագահական կեղծված ընտրություններով և հետընտրական զարգացումներով, որոնք ուղեկցվում են բռնություններով: Մենք դատապարտում ենք 2020թ․ օգոստոսի 9-ից իրավապահների կողմից անհամաչափ ուժի կիրառումը, խաղաղ ցուցարարների դեմ ոստիկանական միջոցների օգտագործումը և մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարումները:

Նախագահական ընտրություններն անցկացվել են թեկնածուների համար անհավասար պայմաններում: Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում Բելառուսի կառավարությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով համակարգված ճնշել է ժողովրդավարական ընդդիմությանը:  Ըստ անկախ դիտորդների և բելառուսական քաղաքացիական հասարակության՝ արձանագրվել են ընտրական իրավունքի զանգվածային խախտումներ, այդ թվում՝ ընտրական գործընթացի ժամանակ ընտրատեղամասերում համատարած կեղծիքներ, որոնք հսկայական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների վրա: Բելառուսական ընդդիմության իրականացրած հարցումները (էգզիթ-փոլերը) և ձայների այլընտրանքային հաշվարկը ցույց են տալիս թվերի հսկայական անհամապատասխանություններ:

2020թ․ օգոստոսի 9-ին և 10-ին՝ քվեարկության նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո, Բելառուսի ժողովուրդը հավաքվեց՝ իրացնելու իր՝ խաղաղ հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքը: Մենք համոզված ենք, որ Մինսկում և Բելառուսի այլ քաղաքներում խաղաղ ցույցերի բռնի ցրումը իրավապահ մարմինների կողմից անօրինական էր և անհամաչափ: Մենք անհանգստացած ենք այն տեղեկությամբ, որ առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, ևս մի քանիսը ծանր վնասվածքներ են ստացել լուսաձայնային նռնակներից և ռետինե փամփուշտներից, ինչպես նաև բերման են ենթարկվել և ձերբակալվել բազմաթիվ անձինք: Կցանկանայինք շեշտել, որ ինտերնետի զանգվածային խափանումը լրջորեն խոչընդոտել է անկախ լրատվամիջոցների լուսաբանմանը և խախտել մարդկանց՝ խոսքի ազատության իրավունքը, ներառյալ՝ տեղեկատվություն ստանալու և տարածելու իրավունքը:

Մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Բելառուսի քաջ ժողովրդին՝ հանուն արժանապատվության, ժողովրդավարության և ազատության իրենց պայքարում:

Կոչ ենք անում Բելառուսի իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնի գործողությունները, ազատել քաղաքական հիմքով բերման ենթարկված/ձերբակալված բոլոր անձանց և իրականացնել անկողմնակալ հետաքննություն ուժի ապօրինի և անհամաչափ կիրառման վերաբերյալ:

Կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը ձեռնարկել անհապաղ և արդյունավետ գործողություններ, որոնք կկանխեն Բելառուսում բռնությունների սցենարի հետագա սրացումը:

 

Posted in Հայերեն

Issue 304

EaP CSF ARMENIAN NATIONAL PLATFORM

STATEMENT

ON SUPPORT TO THE RA AUTHORITIES IN THEIR FIGHT AGAINST CORRUPTION AND REFORM OF THE JUDICIARY

25 June 2020

The Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum:

– HAVING REGARD  to the importance of consistent, participatory and transparent implementation of sectoral and institutional reform in Armenia;

– CONSIDERING it apparent that the fight of the new authorities against corruption and illegality driven by the public demand has encountered resistance by the successors of the previous criminal and oligarchic regime;

– ASSESSING the decision of the Constitutional Court on resuming on July 7, 2020 the examination of the suspended case on the basis of the application of Robert Kocharyan as an explicit act towards serving the collective interests of concrete political circles;

– HAVING REGARD to the threat to democracy and security, as well as to restoration of justice in the Republic of Armenia posed by the actions of the representatives of the previous regime;

– CONCERNED about the present trends within the judiciary towards obstructing the administration of justice:

HEREBY:

– WELCOMES the fight of the Armenian authorities against corruption and calls on them to employ the whole potential of the Armenian public to enhance the effectiveness of this fight;

– SUPPORTS the RA executive and legislative bodies in their determination to resolve the crisis of the Constitutional Court via constitutional amendments;

– WELCOMES the support of the European Union and the Council of Europe, as well as the heads of their member states in the process of ongoing reform in Armenia;

– CALLS ON  the Armenian authorities to take all necessary steps to ensure active and full participation of the Armenian public in the ongoing and forthcoming reform processes, in particular by creating institutional frameworks for the involvement of civil society in these processes;

– APPEALS to the Armenian authorities to be decisive and consistent in tհe implementation of their reform agenda;

– CALLS ON  the Armenian authorities to give a legal and political assessment of the continuous seizure of state power by the previous criminal and oligarchic regime;

– URGES the Armenian authorities to implement full and profound vetting of the judiciary and to start this process without a delay;

– APPEALS to all the democratic forces in Armenia to leave aside any disagreement with one another and with the Armenian authorities and to unite efforts towards the implementation of democratic reforms in the country;

– CALLS ON the European political parties to avoid any political assessment of the legal processes taking place in Armenia.

Note: The Armenian National Platform of the EU Eastern Partnership (EaP) Civil Society Forum (CSF) is a voluntary association of more than 230 Armenian civil society organizations, whose members make utmost efforts for the realization of the CSF mission in Armenia as well as in the entire EaP region. The ANP is consistent in implementing EaP projects, harmonizing the solutions of the country’s domestic problems with the EU standards, ensuring participation and awareness of all segments of general public and carrying out democratic reforms consistently.

Posted in English

Թողարկում 304

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ՀՀ իշխանություններին հակակոռուպցիոն պայքարում և դատաիրավական բարեփոխումների իրականացման գործում Պլատֆորմի աջակցության վերաբերյալ

25 հունիսի, 2020

Արեւելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը․

կարեւորելով Հայաստանում ոլորտային եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հետեւողական, մասնակցային եւ թափանցիկ իրականացման անհրաժեշտությունը,

ակնհայտ համարելով, որ կոռուպցիայի եւ ապօրինությունների դեմ հասարակության պատվերի հիման վրա նոր իշխանությունների կողմից իրականացվող պայքարն արժանանում է նախկին քրեաօլիգարխիկ ռեժիմի ժառանգորդների դիմադրությանը,

գնահատելով Սահմանադրական դատարանի՝ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հիման վրա կասեցված գործի քննությունը ս․թ․ հուլիսի 7-ին վերսկսելու վերաբերյալ որոշումը՝ որպես Դատարանի կողմից առանձին քաղաքական խմբերի շահերը սպասարկելու բացահայտ դրսեւորում,

վտանգ տեսնելով նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչերի գործողություններում ՀՀ-ում ժողովրդավարության եւ անվտանգության, ինչպես նաեւ արդարության վերականգնման  համար,

մտահոգված լինելով դատական համակարգի կողմից արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու առկա միտումներով՝

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է.

ողջունում ենք ՀՀ իշխանությունների պայքարը կոռուպցիայի դեմ՝ կոչ անելով օգտագործել հասարակությունում առկա ողջ ներուժը պայքարի արդյունավետության բարձրացման համար,

մեր աջակցությունն ենք հայտնում ՀՀ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություններին՝ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու նպատակով Սահմանադրության փոփոխությունների իրականացման գործում,

ողջունում ենք Եվրոպական միության եւ Եվրոպայի խորհրդի, ինչպես նաեւ վերջիններիս անդամ պետությունների ղեկավարների աջակցությունը Հայաստանում ընթացող բարեփոխումներին,

կոչ ենք անում ՀՀ իշխանություններին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը Հայաստանում իրականացվող եւ իրականացվելիք բարեփոխումներում հասարակության ակտիվ եւ լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու համար, մասնավորապես՝ ստեղծել եւ զարգացնել ինստիտուցիոնալ շրջանակներ՝ դրանցում քաղաքացիական հասարակության ներգրավման համար,

հորդորում ենք ՀՀ իշխանություններին դրսեւորել վճռականություն եւ հետեւողականություն բարեփոխումների իրականացման գործընթացում,

կոչ ենք անում ՀՀ իշխանություններին տալ նախորդ քրեաօլիգարխիկ ռեժիմի եւ ժողովրդի իշխանության շարունակական յուրացման իրավաքաղաքական գնահատականը,

հորդորում ենք ՀՀ իշխանություններին հետամուտ լինել դատական համակարգի լիակատար եւ խորքային զտման (վեթինգի) վերաբերյալ իրենց խոստմանը եւ անհապաղ սկսել դրա իրականացումը,

կոչ ենք անում Հայաստանի բոլոր ժողովրդավարական ուժերին առժամանակ մի կողմ թողնել միմյանց եւ ՀՀ իշխանությունների հետ ունեցած բոլոր տարաձայնությունները՝ միավորելով ջանքերը Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման գործում,

կոչ ենք անում Եվրոպական կուսակցություններին խուսափել  Հայաստանում տեղի ունեցող իրավական գործընթացներին քաղաքական գնահատականներ տալուց։

Ծանոթություն ԵՄ Արեւելյան գործընկերության (ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (ՔՀՖ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության 230-ից ավելի կառույցների կամավոր միավորում է, որի անդամներն իրենց լավագույն ջանքերն են ներդնում՝ կյանքի կոչելու ՔՀՖ առաքելությունը, արժեքները եւ նպատակները Հայաստանում, ինչպես նաեւ ԱլԳ ամբողջ տարածաշրջանում: ՀԱՊը հետամուտ է ԱլԳ  ծրագրերի իրականացմանը, երկրի ներքին խնդիրների լուծումները ԵՄ չափորոշիչներին համապատասխանեցնելուն, հասարակության բոլոր շերտերի մասնակցայնության եւ տեղեկացվածության ապահովմանը, ժողովրդավարական բարեփոխումների հետեւողական իրականացմանը:

Posted in Uncategorized

Թողարկում 303

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀՀ համայնքներում համամասնական ընտրակարգ սահմանելու վերաբերյալ

 14 հունիսի, 2020

2020 թվականի մայիսի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց օրենսդրական փոփոխությունների և լրացումների փաթեթ, որոնցով նախատեսվում է ավագանու համամասնական ընտրակարգ սահմանել ՀՀ բոլոր համայնքների համար, բացառությամբ՝ չխոշորացված և մինչև 4000 բնակիչ ունեցող համայնքների։ Իսկ համամասնական ընտրակարգն էլ իր հերթին ամրագրում է միայն կուսակցությունների և դրանց դաշինքների մասնակցությունը համայնքի ավագանու ընտրություններին և համայնքի ղեկավարի անուղղակի ընտրությունը (նույն ավագանու կողմից և կազմից)։

Հանրապետությունում մեկնարկած վարչատարածքային բարեփոխումների ավարտից հետո, 4000 բնակիչ ունեցող և խոշորացման գործընթացներում չներառված համայնքների թիվը հազիվ թե գերազանցի մեկ տասնյակը։ Հետևաբար ակնհայտ է դառնում, որ ՀՀ գրեթե բոլոր համայնքներում համամասնական ընտրակարգով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ձևավորումը դառնում է քաղաքական կուսակցությունների մենաշնորհը։

Չնայած բազմաթիվ քննարկումներին և փորձագիտական հանրույթի կարծիքներին՝ օրենսդիրը շարունակում է օրակարգից դուրս թողնել տեղական քաղաքացիական նախաձեռնությունների մասնակցության հնարավորությունը ավագանու ընտրություններին՝ սրանով իսկ բացառելով բնակչի ներգրավումն իր իսկ համայնքի կառավարմանը՝ առանց քաղաքականացվելու և կուսակցական ցուցակում ընդգրկվելու։ Տեղական քաղաքացիական նախաձեռնությունների և ավագանու ընտրություններին դրանց մասնակցելու հնարավորության կարևորության մասին շեշտել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովը՝ 2016թ․-ին ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ իր առաջարկություններում։

Չկան և չեն էլ կարող լինել երաշխիքներ, որոնք կբացառեն այս կամ այն կուսակցության կենտրոնական կառավարման մարմինների միջամտությունը համայնքների կառավարման հարցերին։ Իրավիճակն

ավելի է վատթարանում այն առումով, որ համայնքի բնակիչը զրկվում է իր համայնքի ղեկավարին ընտրելու հնարավորությունից՝ այդ իրավունքն ակամա փոխանցելով ավագանուն, որը որևէ դեպքում չի կարող իր գործունեությունը զերծ պահել կուսակցական-քաղաքական շահերից և դիրքորոշումներից։ Ստացվում է, որ կուսակցության՝ Երևանում գտնվող կենտրոնական գրասենյակը կարող է որոշել համայնքի ղեկավարի պաշտոնավարման հետագա նպատակահարմարությունը՝ առանց համայնքի բնակիչների կարծիքի հետ հաշվի նստելու։ Առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունը ցավալի հարված կարող է հասցնել տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա զարգացմանը և տեղական ժողովրդավարության ամրապնդմանը։

Մենք՝ ԵՄ Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի անդամ կազմակերպություններս, կոչ ենք անում ՀՀ օրենսդիր իշխանությանը՝ վերանայել ստեղծված մոտեցումը և մինչև օրենսդրական նախաձեռնության հաջորդ (երկրորդ) ընթերցումը փոփոխություններ մտցնել փաթեթում՝ ներառելով համայնքի ավագանու ընտրություններում տեղական նախաձեռնող խմբերի մասնակցության հնարավորությունը։

Միևնույն ժամանակ, կոչ ենք անում Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության շահագրգիռ բոլոր կառույցներին՝ մշտական ուշադրության ներքո պահել Հայաստանում տարածքային կառավարման բարեփոխումների խնդիրը եւ ակտիվ մասնակցություն ունենալ մեր երկրի առաջընթացին և ժողովրդավարական ապագային միտված կարևորագույն իրադարձություններին։

Posted in Uncategorized