Monthly Archives: November 2017

Issu 279

EaP CSF Armenian National Platform Statement On the New Draft Law “On Television and Radio” and the Package of Amendments to the Related Legislation   November 23, 2017 EaP CSF Armenian National Platform expresses its solidarity with the below provided Statement … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , , | Leave a comment

Թողարկում 279

ԵՄ ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի   ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» նոր օրենքի նախագծի եւ հարակից օրենսդրության մեջ լրացումներ կատարելու օրինագծերի վերաբերյալ  Նոյեմբերի 23, 2017 ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը իր զորակցությունն է հայտնում «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» նոր օրենքի նախագծի եւ … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment