Monthly Archives: September 2020

Issue 307

CSF ANP members’ protest action in front of the Embassy of Belarus in Armenia On September 10, 2020 the EaP CSF Armenian National Platform held a protest in front of the Embassy of the Republic of Belarus in Armenia in … Continue reading

Posted in English, Uncategorized | Leave a comment

Թողարկում 307

ՔՀՖ ՀԱՊ անդամների բողոքի ակցիան Հայաստանում Բելառուսի Հանրապետության դեսպանատան առջեւ ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը 2020 թվականի սեպտեմբերի 10-ին, ժամը 16։00-ին Հայաստանում Բելառուսի Հանրապետության դեսպանատան առջեւ բողոքի ակցիա իրկանացրեց՝ ի պաշտպանություն ս.թ. սեպտեմբերի 5-7-ին Բելառուսում ձերբակալված Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 306

EaP CSF Armenian National Platform STATEMENT September 14, 2020 On September 14, 2020 the RA National Assembly will discuss the issue of electing Yervand Khundkaryan, Edgar Shatiryan and Arthur Vagharshyan, candidates for the three vacant positions of judges of the … Continue reading

Posted in English, Uncategorized | Leave a comment

Թողարկում 306

  ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 14 սեպտեմբերի, 2020 2020թ․ սեպտեմբերի 14-ին ՀՀ Ազգային ժողովն արտահերթ նիստով քննարկելու է ՀՀ Սահմանադրական դատարանի դատավորների երեք թափուր տեղերի համար առաջադրված թեկնածուներ Երվանդ Խունդկարյանի, Էդգար Շաթիրյանի և Արթուր Վաղարշյանի ընտրության հարցը: Արևելյան … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment