Monthly Archives: March 2017

Թողարկում 266

ԱլԳ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՖՈՐՈՒՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Արթուր Սարգսյանի (Հաց Բերողի) մահվան կապակցությամբ  23 մարտի, 2017թ. Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմը խորը ցավով արձանագրում է Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների հերթական կոպիտ խախտումը, որի հետեւանքով 2017 թվականի … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 266

EaP CSF ARMENIAN NATIONAL PLATFORM STATEMENT On the Death of Artur Sargsyan (The Bread Bringer)  March 23, 2017 Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum with deep sorrow records another gross human rights violation in the Republic … Continue reading

Posted in English | Tagged , , , | Leave a comment

Issue 265

CSF ANP WG1, WG2 and WG4 Meetings were held This week ANP Working group meetings were held, during which the participants discussed issues regarding the ANP role and assessments in the upcoming Parliamentary elections, as well as current ANP activities. … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 265

Տեղի են ունեցել ՀԱՊ 1-ին, 2-րդ եւ 4-րդ աշխատանքային խմբերի հանդիպումները Այս շաբաթ տեղի են ունեցել ՀԱՊ աշխատանքային խմբերի հանդիպումներ:  Քննարկվել են առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ՀԱՊ-ի դերին և գնահատականներին, ինչպես նաև ՀԱՊ գործունեությանը վերաբերող ընթացիկ հարցեր: Առաջին աշխատանքային խմբի հանդիպմանը … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություններ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2020-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/file/d/1rqBWEAM-9SFzl2_s9lxz92NKnWBVMDFx/view?usp=sharing ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2019-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/open?id=1DqV_XlJHOGIdLQQu8WFGnCoU5sxdPG7I ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2018-ին կարող եք ծանոթանալ այս … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Tagged | Leave a comment

Issue 264

CSF Re-Granting 2017 Results have been Announced This year in the framework of the EaP CSF Re-granting Scheme the Secretariat received 60 proposals, out of which 52 passed the eligibility screening. The Selection Committee decided to provide funding for 16 projects conditionally on the implementation of specific recommendations to … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 264

Հայտնի են 2017 թվականի ՔՀՖ ենթադրամաշնորհների արդյունքները Այս տարի ԱլԳ ՔՀՖ դրամաշնորհների վերատրամադրման շրջանակներում ՔՀՖ Քարտուղարությունը ստացել է 60 հայտ, որոնցից 52-ը համապատասխանել են ընտրելիության չափանիշներին: Ընտրող հանձնաժողովը որոշել է ֆինանսավորում հատկացնել 16 ծրագրերի: Ոչ բոլոր ծրարգրերն են ամբողջությամբ ֆինանսավորվում: … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment