Monthly Archives: May 2016

Issue 243

CSF Armenian National Platform current news On May 10, 2016 in the office of Eurasia Partnership Foundation (EPP) EaP CSF Armenian National Platform organized a conference, in the agenda of which was to shortlist through ballot voting the applicants to … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 243

ՔՀՖ ՀԱՊ ընթացիկ նորություններ 2016 թվականի մայիսի 10-ին Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի (ԵՀՀ) գրասենյակում տեղի ունեցավ ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ պատվիրակների բաց համաժողով։ Օրակարգում ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՊ պատվիրակների ժողովի անդամների կողմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի՝ 2016թ. նոյեմբերի 28-30-ին Բրյուսելում … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment