Monthly Archives: December 2016

Issue 259

EaP CSF 8th Annual Assembly held in Brussels On 28-29 November, 2016 Brussels hosted the EaP CSF 8th Annual Assembly, held under the title “Building a Common Secure and Democratic Future” for the first time in 7 years since the meeting that marked … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 259

Բրյուսելում տեղի ունեցավ ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 8-րդ տարեկան համաժողովը 2016 թվականի նոյեմբերի 28-29-ին, Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (ԱլԳ ՔՀՖ) գործունեության սկիզբը դնող հանդիպումից յոթ տարի անց, Բրյուսելը հյուրընկալեց ԱլԳ ՔՀՖ «Կառուցելով միասնական անվտանգ եւ ժողովրդավարական ապագա» խորագրով 8-րդ … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment