Monthly Archives: December 2019

Issue 297

CSF ANP General Assembly held in Yerevan On December 25, 2019 CSF Armenian National Platform General Assembly was held, which was the first after the CSF 11th Annual Assembly in Brussels. The event was attended by around 70 representatives of … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 297

  Տեղի ունեցավ ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համաժողով 2019թ․ դեկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համաժողով։ Այն  առաջինն էր ՔՀՖ Բրյուսելում տեղի ունեցած 11-րդ տարեկան համաժողովից հետո։ Համաժողովին մասնակցում էին ՀԱՊ անդամ կազմակերպությունների շուրջ 70 ներկայացուցիչներ։ … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 296

EaP CSF 11th Annual Assembly in Brussels On December 4-6, 2019 the 11th Annual assembly of the EaP Civil Society Forum was held in Brussels. Below we present some episodes from the three-day event. (photos by Sevak Harutyunyan, Moritz Höpner). … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 296

ԵՄ ԱլԳ ՔՀՖ 11-րդ տարեկան համաժողովը Բրյուսելում 2019թ․ դեկտեմբերի 4-6-ը Բրյուսելում տեղի ունեցավ ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 11-րդ տարեկան համաժողովը։ Ձեզ ենք ներկայացնում համաժողովի դրվագները՝ լուսանկարներով (հեղինակներ՝ Սեւակ Հարությունյան, Մորից Հյոփներ)։ ՀՀ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը պանելային քննարկման բանախոսներից մեկն … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

FORUM GERMAN-ARMENIAN JOURNALIST EXCHANGE: about the project

“Forum German-Armenian Journalist Exchange” Project is a fruit of cooperation between Deutsche Gesellschaft e.V. and the Secretariat of Armenian National Platform of the EaP Civil Society Forum. Interested in the promotion of the European Neighbourhood Policy, both partners aim to … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019 | Leave a comment

TRACING YEREVAN’S CONFLICTS THROUGH ITS ARCHITECTURE

by Jonas Bickelmann Yerevan’s urban fabric might not be older than a century – but it tells a tale. It is a tale about the conflict between civil society and commercialization, and the ways of dealing with the city’s Soviet … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019 | Leave a comment

UNWANTED HOMELAND: Return of the Expatriates

by Sona Martirosyan Every day, the forecourt of the Armenian Embassy in Germany gets suffused with sounds of the Gyumri dialect from 10 in the morning. Here, the refugees who were complete strangers several days ago, have became acquaintances because … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019 | Leave a comment

‘WE DO NOT WANT TO LOSE PEOPLE — WE WANT THEM TO RETURN’

by Oliver Bilger The new Armenian government wants the diaspora to return to their homeland. Reforms after the Velvet Revolution are supposed to increase attractiveness for repatriates. At first, Aramayis Madatyan was only able to see the revolution unfold via … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019, Uncategorized | Leave a comment

WHO RUNS THE WORLD: The Concept of Gender Equality Officer at Berlin Universities

by Isabel Broyan One of the first discoveries during my stay in Berlin was the existence of Gender Equality Officers (GEO) at German government institutions. Seeking to learn more on their role and function (and at the same time to … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019 | Leave a comment

ARMENIA’S IT INDUSTRY: Seeking the Economic Revolution

by Eliana Berger At the Mergelyan Cluster, somewhere in the north of Yerevan, old Soviet Union and modern Armenia suddenly seem just a corridor away from each other. On the fourth floor, the hallway to the right looks like it … Continue reading

Posted in English, Forum German-Armenian Journalist Exchange 2019 | Leave a comment