Monthly Archives: November 2011

Թողարկում 79

Պոզնանում ընթանում է Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության համաժողովը Լեհաստանի Պոզնան քաղաքում 2011թ. նոյեմբերի 28-30-ը ընթանում է «Գործընկերություն հանուն ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ եվրոպական ինտեգրման» խորագրով Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի (ԱլԳ ՔՀՀ) երրորդ ամենամյա ընդհանուր ժողովը: Համաժողովը մեկտեղելու է Հայաստանի, Վրաստանի, … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 79

Civil Society Forum takes place in Poznan The 3rd annual Assembly of the Eastern Partnership Civil Society Forum “A partnership for democratic reforms and European integration” is being held in Poznan, Poland, on 28-30 November 2011. The Forum have gathered … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Judicial Independence in the Eastern Partnership Countries

Judicial Independence in the Eastern Partnership Countries 28 November 2011 While the judicial independence remains one of the most challenging issues for the democratic development of the Eastern Partnership countries, the progress achieved in this direction in Armenia, Azerbaijan, Georgia … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Leave a comment

A STRATEGIC ROADMAP FOR CIVIL SOCIETY IN THE EASTERN PARTNERSHIP

A STRATEGIC ROADMAP FOR CIVIL SOCIETY IN THE EASTERN PARTNERSHIP 24 November 2011 This background paper is a collection of perspectives on the Eastern Partnership and the role of the civil society forum and its future directions. It has been … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Leave a comment

Issue 78

CSF DELEGATES’ MEETING IN YEREVAN Pursuant to the November 4, 2011 statement of the Steering Committee of EaP Civil Society Forum regarding the situation around the Armenian National Platform (see Issue 76 of EaP Armenian Newsletter), on November 21, 2011 the meeting … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 78

ՔՀՀ պատվիրակների ժողով Երեւանում ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի Ղեկավար կոմիտեի՝ ՔՀՀ Հայաստանի ազգային պլատֆորմում առկա իրավիճակի վերաբերյալ 2011թ. նոյեմբերի 4-ին տարածած հայտարարության համաձայն (տե´ս ԱլԳ հայաստանյան տեղեկագիր, Թողարկում 76)՝ 2011թ. նոյեմբերի 21-ին Երեւանի Կոնգրես հյուրանոցի «Պիկասո» դահլիճում տեղի ունեցավ ՔՀՀ 3 … Continue reading

Posted in Հայերեն, Uncategorized | Leave a comment

Issue 77

High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Baroness Catherine Ashton will visit Armenia on 16-17 November Delegation of the European Union to Armenia Press and Information Department Yerevan, 11 November 2011 High Representative of the … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 77

Եվրոպական միության Արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ, բարոնուհի Քեթրին Էշթոնը Հայաստան կայցելի նոյեմբերի 16-17-ին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության մամուլի եւ տեղեկատվության բաժին Երեւան, 11 նոյեմբերի, 2011թ. Եվրոպական միության Արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ, բարոնուհի … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Թողարկում 76

ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի Ղեկավար կոմիտեի հայտարարությունը ՔՀՀ Հայաստանի ազգային պլատֆորմում առկա իրավիճակի վերաբերյալ* *Շահերի բախումից խուսափելու համար ԱլԳ ՔՀՀ Ղեկավար կոմիտեն  այս հայտարարության ընդունման վերաբերյալ որոշումները կայացրել է առանց Ղեկավար կոմիտեի հայաստանյան անդամների մասնակցության: 4 նոյեմբերի, 2011 Արեւելյան գործընկերության … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment

Issue 76

  Statement on the situation of the National Platform of the EaP Civil Society Forum in Armenia*  * This statement of the EaF CSF Steering Committee is done without participation in the decision-making process of Armenian members of the SC to … Continue reading

Posted in English | Leave a comment