Monthly Archives: September 2019

Issue 292

ANP Executive Body extended meeting held in Yerevan On September 18, 2019 an extended meeting of the EaP CSF Armenian National Platform Executive Body was held, during which the upcoming activities of the ANP were discussed. The schedule of the … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

Թողարկում 292

Տեղի է ունեցել ՀԱՊ գործադիր մարմնի նիստ 2019թ․ սեպտեմբերի 18-ին տեղի ունեցավ ՀԱՊ գործադիր մարմնի ընդլայնված նիստը, որտեղ քննարկվեցին ՀԱՊ առաջիկա անելիքները։ Կազմվեց հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին ՀԱՊ մարզային այցելությունների ժամանակացույցը։ Նիստի մասնակիցները քննարկեցին հանդիպումների հիմնական թեմաները, ընդգծվեց ՀԱՊ նպատակների հանրահռչակման եւ … Continue reading

Posted in Հայերեն | Leave a comment