Issue 284

EaP CSF Armenian National Platform

Statement

On the Draft Law “On the Structure and Activities of the Government”

 March 4, 2018

EaP CSF Armenian National Platform expresses its solidarity with the below provided Statement on the draft law “On the Structure and Activities of the Government” adopted by a number of journalistic organizations on March 1, 2018.

By decision of the RA National Assembly Speaker the draft law “On the Structure and Activities of the Government”, which has not undergone thorough public discussion and has been harshly criticized by the media and non-governmental organizations, was placed on the agenda of the extraordinary session to be convened following the end of the February 27, 2018 regular sessions. The document envisages that the RA Government sessions will be held behind closed doors starting from the day the RA President-elect takes office. According to the document, ministers are prohibited from providing information on the discussion of any issue included in the agenda of the sessions without the permission of the Prime Minister. Furthermore, the authors of the draft law attempt to present the adoption of such work style as manifestation of democracy and guarantee for efficient operation.

While everything is the exact opposite. No government working secretly from the public and behind closed doors has ensured democracy and market economy development. Moreover, these conditions have resulted in growing corruption risks and decrease of public trust towards the government. The conduct of closed sessions groundlessly limits the chances of journalists to comprehensively cover the activities of the Government.

In fact, all the arguments voiced in media publications, as well as during various public discussions over the past month, which point out the regressive nature of closing Government sessions, have been completely ignored. The ruling elite, neglecting the criticism by the civil society, seeks to adopt at any cost the version of the draft law submitted to the National Assembly.

Taking into consideration the above-mentioned we, the undersigned organizations, demand:

 • RPA-ARF parliamentary coalition to revise parts 16 and 17 of Article 10 of the mentioned draft law, envisaging the conduct of the RA Government sessions in open procedure and allowing for closed sessions only in cases regarding state and other secrets, without restricting the public speeches of ministers with the existence or absence of permission by the Prime Minister;
 • the opposition forces of the RA National Assembly to use every possible means to actively struggle against the adoption of the current formulations of the above-mentioned provisions and initiate a revision process;
 • international organizations to condition the cooperation with the Armenian authorities and the provided support based on transparency and public accountability of the government, readiness to counter corruption risks, ensuring civil society engagement in the development and implementation of important decisions.

The above-mentioned Statement has been signed by Committee to Protect Freedom of Expression; Yerevan Press Club; Media Initiatives Center; “Asparez” Journalists Club; Freedom of Information Center of Armenia; Media Diversity Institute-Armenia; Public Journalism Club; “Journalists for the Future” NGO; “Journalists for Human Rights” NGO; Goris Press Club.

Advertisements
Posted in English

Issue 283

EaP CSF Armenian National Platform

Statement

On the Incident at the February 13, 2018 Session of Yerevan Council of Elders

 16.02.2018

EaP CSF Armenian National Platform expresses its solidarity with the below provided Statement on physical and psychological violence against Marina Khachatryan, Yerevan Council of Elders “Yerkir Tsirani” faction member, adopted by a number of Armenian NGOs on February 13, 2018.

Below represented organizations strongly condemn the physical and psychological violence against Marina Khachatryan, member of “Yerkir Tsirani” party at Yerevan Council of Elders by the members of Republican Party during the Yerevan Council of Elders session on February 13 of 2018.

The public display of the force one more time proves and highlights the propoganding and disseminating tendencies of the current impunity, as well as the culture of resolving the violation issues by the ruling party’s administration

Such conduct by the high-ranking official displayed in professional platform neutralizes the government imitative efforts that democratic reforms are being implemented in the country.

The actions of the Republican Party Members one more time show the role of a woman and the vicious practice of violence against her.

In this regard, it is crucially necessary to take adequate response and urgent steps, so we call on:

 • Opposition political forces to immediately raise the issue regarding the resignation of Republican Party members and the Head of the Yerevan Community;
 • International Organizations to make the issue of impunity elimination towards violence as the main condition for the possible cooperation with the authorities;
 • Public to formulate a public demand over the responsibility for the violence;
 • Law-enforcement bodies to be guided not by the party-authority directives, but by the powers vested to them by the Constitution and bring to liability those who used violence and their supporters;
 • The Human Rights Defender to immediately institute a proceeding and on the sanctioning demand apply to the RA Prosecutor General’s Office and RA Special Investigation Service.

At the same time, the Organizations express their readiness for the protection of Marine Khachatryan’s rights and interests.

It should be noted, that the members of “Yerkir Tsirani” party brought the bottles of sewage water from Nubarashen into the hall and attempted to approach the latter to Mayor Taron Margaryan.

The activities of “Yerkir Tsirani” members were targeted towards making the issues regarding the stench in Nubarashen community for a long period of time and the current problems visible and tangible. The video is available with the following link http://lurer.com/?p=278558&l=am.

The above-mentioned Statement has been signed by “Protection of rights without borders” NGO; “Journalists for Human Rights” NGO; “New Generation” NGO; “For Equal Rights” NGO; “PINK Armenia” NGO; “Union of informed citizens” NGO; “Foundation against the Violation of Law” NGO; “Peace Dialog” NGO; “Asparez” Journalists Club; “Logos” NGO; “Veles” NGO; “Public Journalism Club; “Meghri Women Resource Centre” NGO; “Centre for Community Mobilization and Support” NGO.

Posted in English

Թողարկում 283

ԵՄ ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2018 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանի ավագանու նիստի ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ

 16.02.2018

ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը իր զորակցությունն է հայտնում Երեւանի ավագանու «Երկիր Ծիրանի» խմբակցության անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական և հոգեբանական բռնության վերաբերյալ հայաստանյան մի շարք ՀԿ-ների կողմից 2018 թվականի փետրվարի 13-ին  ընդունված՝ ստորեւ ներկայացվող հայտարարությանը։

«Ներքոստորագրյալ կազմակերպությունները խստագույնս դատապարտում են 2018 թվականի փետրվարի 13-ին Երևանի ավագանու նիստի ընթացքում ՀՀԿ խմբակցության անդամների կողմից «Երկիր Ծիրանի» կուսակցության ավագանու անդամ Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ կիրառված ֆիզիկական և հոգեբանական բռնությունը:

Ուժի հրապարակային դրսևորումը ևս մեկ անգամ վկայում և ընդգծում է տիրող անպատժելիության, իշխող վարչակազմի կողմից բռնությամբ հարցերը լուծելու մշակույթը ջատագովելու և տարածելու միտումների մասին: Պաշտոնատար անձի կողմից մասնագիտական գործունեության հարթակում դրսևորվող նման վարքագիծը չեզոքացնում է իշխանության իմիտացիոն այն ջանքերը, թե երկրում իբր իրականացվում են ժողովրդավարական բարեփոխումներ:

ՀՀԿ խմբակցության անդամների գործողությունները հերթական անգամ ցույց են տալիս կնոջ դերի և նրա նկատմամբ կիրառվող բռնության արատավոր պրակտիկայի մասին:

Այս առնչությամբ խիստ անհրաժեշտ է համարժեք արձագանք և հրատապ քայլեր ձեռնարկել, ուստի դիմում ենք.

 • ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, որպեսզի անհապաղ քաղաքական օրակարգում առաջ քաշեն ավագանուՀՀԿ անդամների և համայնքի ղեկավարի հրաժարականի մասին հարցը,
 • միջազգային կազմակերպություններին, որպեսզի բռնության նկատմամբ անպատժելիության խնդիրը վերացնելու հարցը դառնա իշխանությունների հետ հնարավոր համագործակցության հիմնական պայմանը,
 • հանրությանը, որպեսզի հանրային պահանջ ձևավորվի բռնության համար պատասխանատվության համար,
 • իրավապահ մարմիններին, որպեսզի առաջնորդվեն ոչ թե կուսակցական-իշխանական հրամանով, այլ Սահմանադրությամբ իրենց վերապահված լիազորություններով և պատասխանատվության ենթարկեն բռնություն կիրառողներին և նրանց օժանդակողներին,
 • Մարդու իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի անմիջապես վարույթ հարուցի և պատասխանտվության կիրառելու պահանջով դիմի ՀՀ Գլխավոր դատախազություն, ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն:

Միաժամանակ, ներքոստորագրյալ կազմակերպություններն իրենց պատրաստակամությունն են հայտնում Մարինա Խաչատրյանի շահերի պաշտպանության և աջակցության համար:

Հիշեցնենք, որ «Երկիր Ծիրանիի» անդամները Նուբարաշենից բերված կոյուղաջրով լի շիշը ներս են բերել ավագանու նիստերի դահլիճ ու փորձել այն մոտեցնել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ «Երկիր Ծիրանիի» անդամների գործողությունները միտված են եղել տարիներ շարունակ Նուբարաշեն համայնքում տիրող գարշահոտության և առկա խնդիրների հարցը վերջապես տեսանելի և շոշափելի դարձնելուն: Տեսանյութը հասանելի է այստեղ՝ http://lurer.com/?p=278558&l=am »:

Վերը բերված հայտարարությունը ստորագրել են հետեւյալ ՀԿ-ները.  «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ, «Լրագրողներ Հանուն Մարդու Իրավունքների» ՀԿ, «Նոր Սերունդ» մարդասիրական ՀԿ, «Հանուն հավասար իրավունքների» ՀԿ, «Փինք Արմենիա» ՀԿ, «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» ՀԿ, «Ընդդեմ իրավական կամայականության» ՀԿ, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ,«Ասպարեզ» լրագորղների ակումբ,  “ԼոգոՍ” Իրավապաշտպան ՀԿ, «Վելես» Իրավապաշտպան  ՀԿ, «Հանրային լրագրության» ակումբ, «Մեղրու կանանց ռեսուրս կենտրոն» ՀԿ, «Հանրային իրազեկման և մոնիտորինգի կենտրոն» ՀԿ։

Posted in Հայերեն

Issue 282

New e-tools developed with EU assistance for better governance

15/02/2018

Two new e-tools developed with the EU support to assist better governance in Armenia.

www.e-hotline.am provides a quicker response mechanism for complaints raised by citizens, organisations and other stakeholders. www.e-request.am helps to send applications, requests or complaints to state agencies and receive online answers.

On 9 February the Head of the EU Delegation to Armenia, Ambassador Piotr Świtalski participated in and spoke at the “E-Participation Tools in the Ministry of Justice” presentation event: ‘The main purpose of these activities is to help Armenians benefit in their daily lives; we are moving forward in that regard. For the European Union, this is a very pleasant occasion, as these projects put Armenia at the forefront of the international community in introducing these innovative tools’.

Read more – http://eunewsletter.am/new-e-tools-for-better-governance/

 

Steering Committee met in Brussels to set the 2018 agenda and discuss EaP CSF’s place in the new EaP architecture

8 Feb 2018

On 24-25 January, the Steering Committee of the Eastern Partnership Civil Society Forum gathered in Brussels to discuss the revised Eastern Partnership architecture. The members brainstormed on the main goals and campaigns for 2018. During this first meeting of the year, Krzysztof Bobinski, Working Group 1 EU Coordinator, and Aleksandra Kalatozishvili, Working Group 4 EaP Coordinator, were elected as the new Co-chairs of the Steering Committee.

Diana Jablonska (DG NEAR) and Nils Jansons (EEAS) discussed with the Steering Committee the EaP CSF engagement in the activities of the EaP Panels and Platforms and other policy processes in 2018. Ms. Jablonska presented the 2020 Deliverables as a clear roadmap for the EaP that is supposed to break institutional divides. On the other hand, Mr. Jansons mentioned the importance of expert representation of the civil society within the EaP architecture. The SC also discussed the work on the edition of the EaP Index with Jeff Lovitt, the Editor-in-Chief of the publication.

Source: http://eap-csf.eu

 

Social Innovations for Vocational Education and Employability of Young People with Disabilities (SIVEE)

08/02/2018

EU supports programmes in Armenia, such as Social Innovations for Vocational Education and Employability of Young People with Disabilities (SIVEE) dedicated to equipping youth with disabilities with marketable skills that significantly increase the chances to find fulfilling employment.

Facts & Figures about the Project

Duration:  24 months | January 2016 – January 2018

Total Project Budget:        EUR 444,444.00

EU contribution:       € 400 000

Implementing organization : Save the Children International Armenia Representative Office

Location: Aragatsotn, Armavir, Kotayk, Tavush, Syunik and Vayots Dzor provinces and capital Yerevan, Republic of Armenia

I Know I Can

37-year-old Hripsime Poghosyan has had to learn handcraft in secret from a very young age, because her mother was worried about her low vision and hand disability. But now that she sees her daughter’s enthusiasm for art, she has come around. Hripsime goes as far as to call art her life’s calling. When she was offered classes at Armavir State College of Art, she insisted on taking two different courses. Often losing track of time and space because she liked the classes so much, Hripsime found out that she already knew a lot, though often she could not put a name to what she knew. Hripsime could even teach some skills to her fellow students. That’s when she discovered what she wanted to do in the future – teach children with disabilities and in orphanages different forms of handcraft.

Now Hripsime works at the college’s Printing House, a newly-established social enterprise and sometimes as a model during painting classes.

“One day they just approached me and asked me if I’d model for them, because apparently I have very artistic features.” she says.

Though she doesn’t know much about painting, she says it’s next on her to-learn list. Besides collecting many portraits of herself, Hripsime likes to help the college students with their art projects.

Posted in Uncategorized

Թողարկում 282

Աջակցություն պետական կառավարման բարեփոխումների իրականացմանը էլեկտրոնային նոր գործիքների միջոցով

15/02/2018

Էլեկտրոնային արդարադատության ոլորտում գործարկվել է Եվրոպական միության աջակցությամբ մշակված երկու նոր գործիք (կայք):

www.e-hotline.am թեժ գծի կայքն ապահովում է քաղաքացիների, կազմակերպությունների ու այլ շահագրգիռ անձանց բարձրացրած խնդիրներին, բողոքներին ու հարցումներին ավելի օպերատիվ արձագանքելու առցանց մեխանիզմ: Իսկ www.e-request.am կայքը օգնում է ուղարկել դիմում, հարցում կամ բողոք պետական մարմիններին և ստանալ պատասխան կրկին առցանց:

Փետրվարի 9-ին Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին մասնակցել է «Էլ-մասնակցության գործիքները արդարադատության նախարարությունում» խորագրով շնորհանդեսին ու հանդես եկել ելույթով. «Այս ոլորտում մեր գործունեությունը ուղղված է ի շահ Հայաստանի քաղաքացիների, և մենք հաջողությամբ առաջ ենք շարժվում: Եվրոպական միության համար այսօրվա իրադարձությունը շատ հաճելի առիթ է, քանի որ նորարար գործիքներ ներկայացնելու տեսանկյունից այս ծրագրերն օգնում են Հայաստանին՝ միջազգային համայնքում  դառնալ առաջատար»:

 Կարդալ ավելին՝ https://goo.gl/aaEspU

 

«Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» (SIVEE) ծրագիր

08/02/2018

ԵՄ-ն աջակցում է Հայաստանի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների գործնական հմտությունների զարգացմանը ուղղված ծրագրերին, որոնք զգալիորեն նպաստում են նրանց հաջողությանը աշխատաշուկայում: Այդ նպատակին է միտված «Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» (SIVEE) ծրագիրը։

Փաստեր և թվեր ծրագրի մասին

Ծրագրի տևողությունը՝ 24 ամիս | 2016 թ. հունվար – 2018 թ. հունվար

Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն՝ 444,444.00 եվրո

ԵՄ ներդրումը՝ 400,000.00 եվրո

Ծրագիրն համաֆինանսավորում և  իրականացնում է «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ»կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցչությունը

Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ Արագածոտնի, Արմավիրի, Կոտայքի, Տավուշի, Սյունիքի, Վայոց Ձորի մարզերում և մայրաքաղաք Երևանում:

Գիտեմ, որ կարող եմ

37-ամյա Հռիփսիմե Պողոսյանը դեռ մանկուց գաղտնի է ձեռքի աշխատանք սովորել, քանի որ մայրը մտահոգվում էր, որ տեսողության ու ձեռքի հետ խնդիր ունի: Բայց հիմա, երբ նա տեսնում է դստեր՝ արվեստի հանդեպ սերն ու ոգևորությունը, համակերպվել է: Հռիփսիմեն անգամ արվեստն իր կյանքի կոչումն է անվանում: Երբ իրեն Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջում  հրավիրեցին դասերի, միաժամանակ երկու տարբեր ուղղվածություն ընտրեց: Դասերի ընթացքում հաճախ տարվելով այնքան, որ կորցնում էր ժամանակի և տարածության զգացումը, Հռիփսիմեն պարզեց, որ ինքն էլ արդեն շատ բան գիտի, թեև հաճախ չգիտի իմացածի ճիշտ անունը: Նա նույնիսկ կարող էր սովորեցնել որոշ հմտություններ այլ ուսանողներին: Այդ ժամանակ է, որ Հռիփսիմեն հայտնաբերեց, թե ինչով է ուզում զբաղվել ապագայում՝ տարբեր արհեեստներ սովորեցնել հաշմանդամություն ունեցող և մանկատների երեխաներին:

Այժմ Հռիփսիմեն սոցիալական ձեռնարկությունում՝ քոլեջի տպարանում է աշխատում, իսկ երբեմն՝ որպես բնորդուհի նկարչության դասերի ժամանակ:

«Մի օր մոտեցան ինձ և հարցրին, թե արդյոք նրանց համար բնորդուհի չեմ աշխատի, քանի որ, ըստ երևույթին, շատ գեղարվեստական դիմագծեր ունեմ», – ասում է նա:

Թեև նկարչության մասին դեռ շատ բան չգիտի, ասում է, որ այն հաջորդն է իր «Ինչ եմ ուզում սովորել» ցանկում: Բացի իր բազում դիմանկարները հավաքելուց՝ Հռիփսիմեն նաև սիրում է քոլեջի ուսանողներին օգնել իրականացնել իրենց գեղագիտական նախագծերը:

Posted in Հայերեն

Թողարկում 281

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ՀՀ կառավարություն եւ քաղաքացիական հասարակություն երկխոսության կայացման մի քանի հարցերի մասին

23 հունվարի, 2018

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմն իր մտահոգությունն է հայտնում ՀՀ-ում քաղաքականության մշակման ու իրականացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության հետ պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության արդի իրավիճակի կապակցությամբ: Դա բնութագրվում է մի քանի հիմնախնդիրներով, որոնք կարելի է համահավաք բնութագրել որպես խուսափողական ու զգուշավոր: Դրա հետեւանքով խախտվում են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ համագործակցության մասին ՀՀ իշխանությունների բազմաթիվ նախընտրական ու քաղաքական հայտարարությունները:

Մասնավորապես, դրանով լուրջ հիմնախնդիրներ են առաջանում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2012 թվականի հոկտեմբերի 29-ի ՆԿ-159-Ն կարգադրությամբ հաստատված՝ «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության» նպատակների կենսագործման, ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագրով», ինչպես նաեւ`  ՀՀ կառավարության 2014թ. սեպտեմբերի 25-ի N 40 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանա-ցած «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների զարգացման ինստիտուցիոնալ եւ օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգով» նախատեսված ծրագրերն իրացնելու ուղղությամբ:

Այդ հիմնախնդիրները հակասության մեջ են գտնվում նաեւ 2017թ. նոյեմբերին Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրամիության միջեւ կնքված Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դրույթների հետ:

Նշվածը արտահայտվում է նաեւ 2016 թվականի դեկտեմբերին ընդունված «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի եւ 2018թ. հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտած ՀՀ հարկային օրենսգրքի ոչ բարենպաստ կարգավորումներում:

Տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ ակտերը ընդունելիս ՀՀ իշխանությունները բոլորովին անտեսել են իրենց վերոհիշյալ, ինչպես նաեւ այլ հիմնարար, փաստաթղթերով ստանձնած ու ամրագրված պարտավորությունները` քաղաքացիական  հասարակության հետ երկխոսության կայացման ու զարգացման ուղղությամբ:

Այսպես, «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքն ընդունելիս անտեսվեցին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների բազմաթիվ կարծիքներ, ինչը հակասության մեջ է մտնում ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված ՔՀԿ-ների զարգացման ինստիտուցիոնալ եւ օրենսդրական բարեփոխումների հայեցակարգի գլխավոր նպատակի՝ ՔՀԿ-ների բնականոն գործունեության եւ կայուն զարգացման ապահովման հետ:  Արդյունքում վերջիններս  հանդիպում են մի շարք դժվարությունների: Այսպես, այդ օրենքով սահմանված է, որ հասարակական կազմակերպությունն իրավունք ունի օրենքով սահմանված կարգով ներկայացնելու ու պաշտպանելու իր եւ իր անդամների, շահառուների եւ կամավորների իրավունքներն ու օրինական շահերը… դատարանում…: Մինչդեռ նույն օրենքի հաջորդ իսկ հոդվածով այդ իրավունքը սահմանափակված է միայն «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շրջանակներով: Նախ, այդ իրավանորմը խտրական է` կապված ոլորտային գործունեությունից, եւ հակասում է ՀՀ Սահմանադրությանը: Ավելին, այդ իրավանորմերը գործնական կյանքում փաստորեն չեն իրագործվում, քանզի դրանց իրացումը կապված է բազմաթիվ բյուրոկրատական քաշքշուկների հետ։ Դա են փաստում ՔՀԿ-ների բազմաթիվ հանրային քննարկումները, ուսումնասիրություններն ու փաստացի գործունեությամբ հավաքագրված տեղեկատվությունը: Համաձայն դրանց՝ ՀՀ քաղաքացիները մեծամասամբ անօգնական են իրենց սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության գործում: ՔՀԿ-ները չեն կարողանում նրանց շահերը ներկայացնել դատարաններում` ՀՀ օրենսդրության վերոհիշյալ  սահմանափակումների պատճառով: Ավելին, ՀՀ դատավարության տարբեր օրենսգրքերով ՔՀԿ-ների շահառուների շահերը դատարանում ներկայացնելու համար պահանջվում են նոտարով հաստատված լիազորագրեր, ինչը լուրջ ֆինանսական բեռ է թեՙ շահառուների եւ թեՙ ՔՀԿ-ների ու հատկապես այն ՔՀԿ-ների համար, որոնք ոչ մի ֆինանսավորում չունեն: Այդ խոչընդոտը համահունչ չէ վերոհիշյալ ռազմավարությամբ սահմանված նաեւ հետեւյալ նպատակի կենսագործմանը` «ՔՀԿ-ների գործունեության արդյունավետության առավել կարեւոր նախապայմաններից է դրանց ֆինանսական կայունության ապահովումը»:

Հաջորդ հիմնախնդիրը կապված է ՀՀ հարկային օրենսգրքի անբարենպաստ իրավանորմերի հետ: Այսպես, «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով արդեն իսկ հասարակական կազմակերպություններին թույլատրվում է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: Սակայն ՀՀ հարկային օրենսգիրքը ՀԿ-ներին դիտարկում է առեւտրային կազմակերպությունների շարքում եւ դրանց թույլ չի տալիս ՀՀ կենտրոնական բանկի, Հայ Առաքելական եկեղեցու եւ այլ կրոնական կազմակերպությունների ու ազգային օպերատորների նման գործել հարկային արտոնությունների ռեժիմում: Ավելին, մի շարք ՔՀԿ-ների կողմից ներկայացված առաջարկը` թույլատրել ՀԿ-ներին գործել շրջանառության հարկի ռեժիմում, առայժմ լուծում չի ստացել: ՀՀ հարկային օրենսգրքում նույնպես չկա ՔՀԿ-ների հետ համագործակցության որեւէ հստակ իրավանորմ:

Նշված հիմախնդիրների հաղթահարման նպատակով կոչ ենք անում ՀՀ Ազգային ժողովին եւ կառավարությանը` քաղաքացիական հասարակության եւ փորձագիտական հանրության հետ համագործակցությամբ.

 • լրամշակել համապատասխան օրենսդրական ու նորմատիվ ակտերը՝ ապահովելով քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ աշխատանքի մասնակցային դերի բարձրացում,
 • «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք ուղղված կլինեն ՀԿ-ների կողմից ազատորեն, առանց ոլորտային սահմանափակման, ներկայացնել ու պաշտպանել իր, իր անդամների, շահառուների եւ կամավորների իրավունքներն ու օրինական շահերը դատարանում,
 • ՀՀ հարկային օրենսգրքում ՀԿ-ների համար նախատեսել հարկային արտոնություններ գույքահարկի գծով, եւ դրանց թույլատրել գործելու շրջանառության հարկի ռեժիմում,
 • ՀՀ հարկային օրենսգրքում կատարել այնպիսի փոփոխություններ ու լրացումներ, որոնցով կմեծանա ՔՀԿ-ների մասնակցային դերը հարկային ու մաքսային վարչարարության շրջանակներում:

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմը, ունենալով նշված խնդիրների հաղթահարման հստակ տեսլական, պատրաստակամ է այդ գործում ներդնել իր փորձագիտական ներուժն ու կազմակերպական կարողությունները:

Posted in Հայերեն

Issue 280

Current Activities of the EaP CSF Armenian National Platform

 EaP CSF Armenian National Platform Annual Assembly

On December 28, 2017 at “Opera Suite” hotel EaP CSF Armenian National Platform Annual Assembly was held. The agenda of the event included the summary of the ANP activities for 2017 and the planning of forthcoming actions. The event was attended by H.E. Mr. Piotr Antoni Switalski, Ambassador, Head of the EU Delegation to Armenia, who made a welcoming remark. The Ambassador spoke about the EU-Armenia bilateral relations, Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA) and the importance of the role of civil society in the monitoring of the reforms process.

Afterwards a presentation was made by Karen Zadoyan, President of Armenian Lawyers’ Association, Project Manager of “Commitment to Constructive Dialogue”, who mentioned that the 36-month Project is implemented by 6 organizations and is funded by the EU. For 120 CSOs selected on competitive basis a capacity building training will be launched for the development of evidence based public policies and implementation of sustainable constructive dialogue with the Government.

Haykuhi Harutyunyan, Member of CSF Steering Committee, President of “Protection of Rights without Borders” NGO presented the results of the CSF 9th Annual Assembly in Tallinn. Annual reports were presented by ANP WG2 Coordinator Karen Chilingaryan and ANP WG4 Coordinator Grigor Yeritsyan. Heriknaz Harutyunyan, Executive Director of the EaP CSF ANP Secretariat, presented a report on CSF ANP Secretariat activities.

Boris Navasardian, CSF ANP Armenia Country Facilitator, President of Yerevan Press Club, summarizing the ANP annual activities, noted that the principal issue in the nearest future is the development of concrete mechanisms for Government-civil society cooperation and the establishment of working groups in targeted spheres, where both the Platform member CSOs and Government representatives will be permanently represented.

The next issue of the agenda was the presentation of the decision on the appeal filed to the EaP CSF ANP Ethics Council by Pink Armenia NGO. The Council had discussed the comment by Sargis Sedrakyan, ANP member, President of “Farmers’ Movement” NGO, on a piece published on “AybNews” news portal and its compliance with the ANP ethical norms. Having discussed the issue, the ANP Ethics Council came to a conclusion that Sargis Sedrakyan had displayed discriminatory attitude and behaviour both in his comment under the article and in the subsequent correspondence among ANP members, which is no way appropriate for an ANP member, as it runs contrary to the set of values uniting the ANP member CSOs.  As a result of the voting by the ANP Delegates Assembly Sargis Sedrakyan’s right to participate in the voting of ANP Delegates’ meetings, as well as to elect and get elected was suspended for 1 year.

The third part of the Assembly was dedicated to the sessions of the ANP Working Groups, during which elections of WG coordinators were held.

Abraham Artashesyan, Vice-Chairman of Communities Finance Officers Association, was elected as Working Group 1 coordinator.

Karen Chilingaryan, President of the Consumers Consulting Center NGO, was re-elected as Working Group 2 coordinator.

Amalia Hambartsumyan, President of “Khazer” Ecological and Cultural NGO, was elected as Working Group 3 coordinator.

Grigor Yeritsyan, President of “Armenian Progressive Youth” NGO, was re-elected as WG4 coordinator.

Naira Arakelyan, President of Armavir Development Center, was re-elected as Working Group 5 coordinator.

The Assembly of the EaP CSF Armenian National Platforms was organized in cooperation with EU-funded “Commitment to Constructive Dialogue” Project.

EaP CSF Armenian National Platform Delegates’ Assembly

 

On December 13, 2017 at the office of Armenian General Benevolent Union (AGBU) EaP CSF Armenian National Platform Delegates Assembly was held.

At the first session of the Assembly moderated by CSF ANP Secretariat Executive Director Heriknaz Harutyunyan, a presentation was made on Bridge for CSOs three-year Programme funded by the European Union and implemented by Armenian General Benevolent Union (AGBU) in partnership with Eurasia Partnership Foundation. Arsen Stepanyan, Team Leader of Bridge for CSOs Programme mentioned that the Programme aims to strengthen the capacity of Armenian civil society organizations to effectively contribute to decision making processes in Armenia.

The next speaker of the Assembly was Heriknaz Tigranyan, Legal Adviser of Transparency International Anticorruption Center, who clarified issues regarding the CSO-related legislation and law enforcement practice (re-registration of CSOs, volunteering, etc.).

The Assembly attendees actively participated in the discussions and received comprehensive responses to their questions.

Afterwards, the attendees started discussing issues related to the current activities of the CSF Armenian National Platform. Boris Navasardian, CSF Armenia Country Facilitator, presented the applications for temporary membership to ANP Delegates’ Assembly, candidatures for the ANP Ethics Council were put forward. A discussion took place, but no voting was held, since there was no quorum.

Posted in English