Tag Archives: ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություններ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2018-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով. https://drive.google.com/open?id=1MF7dPNEwy3pjv1et1QbABlEEOLTqeQqV   ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2017-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով. https://drive.google.com/file/d/1Mmo3SPnh9NMLPG3dKxfagC32TeIGJvnk/view   ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2016 Կարող եք … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Tagged