Tag Archives: ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություններ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2020-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/file/d/1rqBWEAM-9SFzl2_s9lxz92NKnWBVMDFx/view?usp=sharing ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2019-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/open?id=1DqV_XlJHOGIdLQQu8WFGnCoU5sxdPG7I ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2018-ին կարող եք ծանոթանալ այս … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Tagged | Leave a comment