Category Archives: EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի    ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ    1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  1.1 Արևելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումը (այսուհետ՝ ԱլԳ ՔՀՖ կամ ՔՀՖ) շահույթ չհետապնդող, կուսակցական և կրոնական ազդեցություններից զերծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ցանց է, որը … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն | Leave a comment

Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 11-րդ ամենամյա համաժողովի հռչակագիրը

Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի[1] 11-րդ ամենամյա համաժողովի հռչակագիրը EaP4EU. Միավորելով ուժերը՝ փոխշահավետ գործընկերության համար  Դեկտեմբերի 4-6, 2019, Բրյուսել Մենք՝ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) մասնակից պետությունների և Եվրոպական միության (ԵՄ) անդամ պետությունների քաղաքացիական հասարակությունների կազմակերպություններս, հավաքվելով Բրյուսելում համաժողովի, սույն Հռչակագիրը հասցեագրում … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն | Leave a comment

Արեւելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Կազմակերպական սկզբունքներ

Արեւելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի      ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1․1․ Արեւելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը (այսուհետ՝ ՀԱՊ) հանդիսանում է ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (այսուհետ՝ ՔՀՖ) առաքելության եւ սկզբունքների համաձայն հիմնադրված հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կառույցների (այսուհետ՝ ՔՀԿ) … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն | Leave a comment

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum   GENERAL PROVISIONS 1.1 The Armenian National Platform (hereafter: “ANP”) of the Eastern Partnership (hereafter: “EaP”) Civil Society Forum (hereinafter: “CSF” or “Forum”) is a voluntary … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, English | Leave a comment

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ (2017թ. դեկտեմբերի 29-ին հաստատված վերախմբագրումներով)

Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի      ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1.1 Արեւելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (այսուհետ՝ ՔՀՖ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը (այսուհետ՝ ՀԱՊ) հանդիսանում է ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի առաքելության եւ սկզբունքների համաձայն հիմնադրված հայաստանյան … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Leave a comment

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ. Վերլուծական հոդվածներ

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ Վերլուծական հոդվածներ Երեւան-2017

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն | Leave a comment

AGENDA FOR DIALOGUE

AGENDA FOR DIALOGUE EaP 2020 Deliverables for Armenia: Civil Society Perspectives Analytical Papers  Yerevan-2017  

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Leave a comment

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություններ

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2020-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/file/d/1rqBWEAM-9SFzl2_s9lxz92NKnWBVMDFx/view?usp=sharing ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2019-ին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով` https://drive.google.com/open?id=1DqV_XlJHOGIdLQQu8WFGnCoU5sxdPG7I ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի քարտուղարության ֆինանսական հաշվետվություն-2018-ին կարող եք ծանոթանալ այս … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Tagged | Leave a comment

ԱլԳ ՔՀՖ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՏՖՈՐՄԻ ԿՈՉԸ  ՀՀ ԱԺ նախագահին ՀՀ պաշտպանության նախարարին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարին Երեւանի քաղաքապետին Մենք՝ Եվրամիության Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակություն ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի՝ ավելի քանի 218 ՔՀԿ-ներ միավորող կառույցի անդամներս, մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում Լեռնային … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր | Leave a comment

SECRETARIAT OF THE ARMENIAN NATIONAL PLATFORM

SECRETARIAT OF THE ARMENIAN NATIONAL PLATFORM OF EASTERN PARTNERSHIP CIVIL SOCIETY FORUM   UNION OF NON-PROFIT LEGAL ENTITIES CHARTER   GENERAL PROVISIONS  1.1. The “Secretariat of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum” union of non-profit legal … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, English | Leave a comment