Category Archives: EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի    ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ    1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  1.1 Արևելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումը (այսուհետ՝ ԱլԳ ՔՀՖ կամ ՔՀՖ) շահույթ չհետապնդող, կուսակցական և կրոնական ազդեցություններից զերծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ցանց է, որը … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն

Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի 11-րդ ամենամյա համաժողովի հռչակագիրը

Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի[1] 11-րդ ամենամյա համաժողովի հռչակագիրը EaP4EU. Միավորելով ուժերը՝ փոխշահավետ գործընկերության համար  Դեկտեմբերի 4-6, 2019, Բրյուսել Մենք՝ Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) մասնակից պետությունների և Եվրոպական միության (ԵՄ) անդամ պետությունների քաղաքացիական հասարակությունների կազմակերպություններս, հավաքվելով Բրյուսելում համաժողովի, սույն Հռչակագիրը հասցեագրում … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն

Արեւելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի Կազմակերպական սկզբունքներ

Արեւելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմի      ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 1․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1․1․ Արեւելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը (այսուհետ՝ ՀԱՊ) հանդիսանում է ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (այսուհետ՝ ՔՀՖ) առաքելության եւ սկզբունքների համաձայն հիմնադրված հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության կառույցների (այսուհետ՝ ՔՀԿ) … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum

ORGANIZATIONAL PRINCIPLES of the Armenian National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum   GENERAL PROVISIONS 1.1 The Armenian National Platform (hereafter: “ANP”) of the Eastern Partnership (hereafter: “EaP”) Civil Society Forum (hereinafter: “CSF” or “Forum”) is a voluntary … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, English

ԱլԳ ՔՀՖ Հայաստանի ազգային պլատֆորմի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ (2017թ. դեկտեմբերի 29-ին հաստատված վերախմբագրումներով)

Արեւելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի      ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1.1 Արեւելյան գործընկերության (այսուհետ՝ ԱլԳ) Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի (այսուհետ՝ ՔՀՖ) Հայաստանի ազգային պլատֆորմը (այսուհետ՝ ՀԱՊ) հանդիսանում է ԱլԳ Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի առաքելության եւ սկզբունքների համաձայն հիմնադրված հայաստանյան … Continue reading

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ. Վերլուծական հոդվածներ

ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳ Վերլուծական հոդվածներ Երեւան-2017

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր, Հայերեն

AGENDA FOR DIALOGUE

AGENDA FOR DIALOGUE EaP 2020 Deliverables for Armenia: Civil Society Perspectives Analytical Papers  Yerevan-2017  

Posted in EaP Documents/ԱլԳ Փաստաթղթեր